Satsning för att göra Sverige ledande inom hållbart landbaserat vattenbruk

Testbadd-for-storskaligt-landbaserat-vattenbruk-thumbnail Foto: Sotenäs symbioscentrum

Projektet "Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk" är nu igång med att skapa förutsättningar för en testbädd, som ska bli en språngbräda för nya spännande bolag som utvecklar produkter från havets resurser. Nu söker de användare, leverantörer och finansiärer.

Dagens systemskifte innebär att vattenbruk oftare kommer att bedrivas på land. Därför behövs en testbädd för utveckling och verifiering av nya odlingsmetoder, arter och teknologier för vidareförädling av biomassa.

- Det händer så otroligt mycket på det här området. Ska vi få detta att växlas upp i större skala, så behöver vi verkligen testbäddar för att verifiera teknik, fiskens välmående och systemen, säger Lillemor Lindberg, innovationsledare på Innovatum Science Park.

 Testbädden som nu designas ska göra det möjligt att genomföra avancerade tester för att odla och hålla olika arter av vattenlevande organismer, till exempel fisk, ryggradslösa djur och alger.

Läs mer här.
Se projektfilmen här.

Över två miljarder kronor ska bidra till mer svens...
Wallenbergprofessur i fiskhälsa till SLU

Följ oss på Twitter