Swedish Maritime Day 20 april - deadline poster abstract 3 april

Swedish Maritime Day 20 april - deadline poster abstract 3 april

Nu är det dags igen!

Swedish Maritime Dayanordnas för tredje gången den 20 april 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Konferensen är en mötesplats för aktörer från alla maritima områden  och erbjuder en spännande dag med både seminarier, utställning och postervisning. Se program och mer information här:www.swedishmaritimeday.se

Årets posterutställning kommer att integreras med den ordinarie utställningen och kommer därför att få mycket uppmärksamhet samtidigt som den blir en viktig del i mötesplatsen för konferensdeltagarna. Vi hoppas på många bidrag från doktorander och postdocs som presenterar sina spännande forskningsprojekt. Se poster-broschyr här.

Forskningsprojekten ska ha anknytning till något av de fyra tematiska programspåren eller det tvärgående spåret om havsmiljö som ska genomsyra hela Swedish Maritime Day. Dessa är:

Spår 1:Sjöfart – entreprenörskap, energieffektivitet och nya affärer 
Spår 2:Offshore – utveckling och affärsmöjligheter 
Spår 3:Hållbart fiske, bioteknik och smart sjömat 
Spår 4:Kustturismens profilbärare – skärgården, människan och maten 
Spår 5:Ett tema på tvären: Havet och havsbotten är viktiga naturresurser. Havet är en källa till energi, mat och rekreation, och en viktig infrastrukturtillgång. Ett friskt och levande hav är en förutsättning för att de maritima näringarna ska kunna utvecklas och vara lönsamma. Havet måste därför nyttjas på ett sätt som säkerställer en god havsmiljö idag och i framtiden. Hur vi förvaltar havet finns därför med i alla delar av programmet.

Best Poster Award

Nytt för i år är att vi kommer att dela ut ett pris till den bästa postern. En jury, som består av tre personer som representerar akademi, näring och myndighet,  kommer att göra en bedömning som baseras på tre kriterier

  • vetenskaplig kvalitet
  • tydlighet i budskap
  • layout

Men – tycker besökarna likadant som juryn?

Konferensdeltagarna kan också rösta på sin kandidat. Blir det samma vinnare eller får vi kanske två posterpristagare?

Registrering av poster

Anmälan sker på hemsidan www.swedishmaritimeday.se,  där du klickar i kategorin posterutställare samt indikerar inom vilket område (1-5 ovan) din poster tillhör under ”övrig information”! Skicka dessutom postertitel och en pdf av din poster till Maria Svane, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att delta i postertävlingen.

Sista anmälningsdag för att kunna delta i posterutställning och tävling: 3/4 2015.

Storlek: Liggande eller stående A0. Skärmväggens mått B: 1,90 x H: 1,20 meter.

Pris: 1000 kr inkl. moms (priset inkluderar posterplats, information om postern på SMDs hemsida och i programblad, lunchkupong samt deltagande på sessionerna under SMD2015).

Vi prioriterar doktorander och postdocs.

Välkommen med din anmälan!

Maria Svane

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Maria Svane, Ph D, Centrum coordinator
Centrum för Havsforskning i Göteborg / Gothenburg Centre for Marin Research
Göteborgs Universitet / University of Gothenburg
Besöksadress /Visiting adress: Aschebergsgatan 44 (3 tr)
SE-412 96 Göteborg, Sweden

Tel: +46 31 772 4973
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den./Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Web:http://havsforsk.gu.se

 

International Workshop on the Biology of Fish Game...
NordicRAS workshop sept/okt 2015, Norge

Följ oss på Twitter