Slutrapport från projektet Industry-Academia Interaction in the Marine Sector

Slutrapport från projektet Industry-Academia Interaction in the Marine Sector

Det nyss avslutade Nordic Innovation-projektet "InTerAct, Industry-Academia Interaction in the Marine Sector" var ett samarbete mellan samhällsvetare, kommunikationsexperter, samt AQFood-konsortiet bestående av nordiska universitet, däribland SLU. Läs mer om projektet här.

Slutrapporten från projektet kan laddas ner från här

Projektet initerades för att utforska utbildningsbehovet inom den akvatiska livsmedelsindustrin (fiske och akvakultur) och för att identifiera utbildningsområden inom sektorn som intresserar studenter. Den huvudsakliga verksamheten inom InTerAct syftade till att positionera högre utbildning inom fiske-och akvakultursektorn och att hitta nya vägar för att rekrytera studenter. Som fallstudie använde projektet det nordiska masterprogrammet AQFood Aquatic Food production - Safety and quality (www.aqfod.org).

I rapporten kan man bl.a. läsa om hur allmänhetens och industrins bild av den akvatiska livsmedelsindustrin varierar mellan de nordiska länderna. En av slutsatserna i projektet är dock att den allmänna bilden av sektorn generellt bör förbättras.

Resultaten från projektet är ett viktigt steg mot uppdraget att främja innovation inom den marina sektorn. Många möjligheter till samarbete mellan industri och akademi har identifierats i projektet, inte minst genom studentprojekt.  De undersökningar som gjorts i projektet har också skapat ett riktmärke för den högre utbildningen och identifierat sätt att förbättra bilden av den nordiska masterutbildningen AQFood. Baserat på resultaten i projektet har en "Image Film" producerats (se AQFood Image film). Utöver denna kortversion har ytterligare ett antal filmer producerats för att marknadsföra AQFood (se t.ex. http://www.aqfood.org/About-the-education), samt http://www.aqfood.org/Videos-about-AQFood

Läs mer om projektet här.

 

 

 

Vattenbrukscentrum Ost i nytt samarbete för ökad o...
Testbädd för Marint Vattenbruk - seminarium 29 jun...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/