Sjömatens betydelse för hälsa och miljö - diskussionsrapport från SeaWin-projektet

Fiskodling_Kina: Foto: Max Troell

Hur ska vattenbruksproduktionen globalt sett kunna öka och bidra till hälsosam mat för alla, utan att vi äventyrar miljö och klimat?

I en ny rapport diskuterar forskare inom SeaWin-projektet förutsättningar för framtida vattenbruk, identifierar kunskapsluckor och föreslår områden inom vilka mer forskning behövs. Rapporten berör frågor som vilket foder odlad fisk ska äta, vilka system den ska odlas i och vilka arter vi ska odla och äta.

Diskussionen tar avstamp i EAT-Lancet-rapporten som kom tidigare i år där fisk och skaldjur lyfts fram som något vi behöver äta mer av för att gynna hälsa och miljö samt för att få maten att räcka till alla.

Läs SeaWin-rapporten i sin helhet: The role of seafood for sustainable and healthy diets - the EAT-Lancet commission report through a blue lens

Författare: Max Troell, Malin Jonell och Beatrice Crona

Läs mer om SeaWin-projektet: http://www.seawin.earth/

Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor på YouT...
Lansering av branschriktlinjer inom Odlad med Omta...

Följ oss på Twitter