Restvatten från livsmedelsindustrin ger algodlingar en boost

Foto: Kristoffer Stedt Kontrollerad odling av makroalgen havssallat med gödning av processvatten från livsmedelsindustrin. Foto: Kristoffer Stedt.

Processvatten från livsmedelsindustrin fungerar utmärkt som gödning i landbaserade algodlingar. Algerna inte bara växer snabbare, deras proteininnehåll mångdubblas också. Därmed kan processvatten gå från att vara en kostnad till att bli en resurs i livsmedelsindustrin. Det har en ny vetenskaplig artikel från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola visat.

Läs mer här.

Nationell konferens om vattenbruk lockade storpubl...
Missa inte infoträffar om kontrollprogrammet Fiskh...

Följ oss på Twitter