Nationell konferens om vattenbruk lockade storpublik

Redigerad_Mica-presenterar_foto_Jonathan-Roques Marica Andersson, doktorand vid Göteborgs universitet, håller ett föredrag under den nationella vattenbrukskonferensen 2022. Foto: Jonathan Roques

Över 150 personer – från alla delar av det svenska vattenbruket – samlades i Strömstad för att delta i den nationella vattenbrukskonferensen. Vi tog pulsen på två av deltagarna, Marica Andersson och Niklas Warwas, doktorander vid Göteborgs universitet.

- Jag började min anställning som doktorand i höstas och detta var min första icke-digitala konferens! Det var en bra spridning av talare, så jag har förvärvat ny kunskap. Att få presentera mitt doktorandprojekt inför en publik med över 150 intresserade deltagare var kul och ledde till många spännande diskussioner under mingelsessionerna, sade Marica ”Mica” Andersson.

Läs mer Göteborgs universitets hemsida.

Symposium om hållbar blå mat 2030
Restvatten från livsmedelsindustrin ger algodlinga...

Följ oss på Twitter