Miljonbelopp för att stärka svenskt vattenbruk

blamusslor

Nu utlyser Jordbruksverket 25 miljoner kronor till projekt som på olika sätt kan bidra till vattenbruksföretagens förmåga att möta klimatförändringar. Därmed ska konkurrenskraften stärkas för den svenska vattenbruksnäringen.

 Utlysningen ligger inom stödet ”Innovationsprojekt inom vattenbruk”. Från den 15 februari till den 15 april finns 25 miljoner kronor att söka för projekt som bidrar till att anpassa vattenbruket inför klimatförändringar. Det kan till exempel handla om att utveckla eller pröva produkter, tekniker och processer som stärker vattenbruksföretagens möjligheter att fortsätta producera sjömat även vid förändringar i klimatet.

Läs mer här.

Framtidens sjömat tar plats på Vetenskapsfestival
Alternativa tillredningar ökar ostronkonsumtion

Följ oss på Twitter