Ny nordisk master inom vattenbruk - ansökan öppen

Ny nordisk master inom vattenbruk - ansökan öppen

Det Nordiska masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser, MAR-BIO är ett 2-årigt forskningsbaserat program om 120 högskolepoäng (hp) som ges av fyra nordiska universitet: Göteborgs universitet, Nord universitetet, Bodø, Hólars högskola och Universitetet i Akureyri.

MAR-BIO-programmet syftar till att kombinera kompetenser vid de fyra universiteten för att kunna erbjuda en integrerad och sammanhängande utbildning med biologiska, miljömässiga, sociala, juridiska och design aspekter av hållbar blå tillväxt.

MAR-BIO använder sig av inter- och transdisciplinära förhållningssätt till växelverkan mellan fiske, vattenbruk och produktion och nyttjande av marina bioresurser med en specifik inriktning mot entreprenörskap. Detta kommer att förbereda dig, som student, för ett brett utbud av arbetsmöjligheter, antingen som doktorand eller inom industrin, med fokus på cirkulär bioekonomi och blå tillväxt.

Läs mer här om programmet och om hur du ansöker.

Kurs för fiskodlare: Djurvälfärd med utgångspunkt ...
Nya pengar att söka från havs- och fiskerifonden

Följ oss på Twitter