Nordiska studenter på Färöarna hjälper sjömatssektorn!

Nordiska studenter på Färöarna hjälper sjömatssektorn!

” Vad krävs av fiskodlings- och fiskeindustrin för att en servitris/servitör på en restaurang ska kunna informera sina gäster om ursprunget av fisk/skaldjursrätten de serverar, och skulle det vara av något värde för gästerna? "

Det är frågeställningen 18 nordiska studenter i tre lag tog sig an under en 32 timmar lång tävling på Färöarna. Frågeställningen har tagits fram av representanter av sjömatssektorn som söker efter nya och innovativa idéer när det kommer till spårbarhet av sjömatsprodukter. Lagen kunde välja tre alternativa angreppssätt. De kunde anta rollen som konsulter för ett företag i värdekedjan med målet att hjälpa företaget att öka värdet på sina produkter med hjälp av spårbarhet. Lagen kunde även placera sig själva någonstans i värdekedjan och skapa en affärsplan för ett företag där spårbarhet används för att skapa ökat värde. Tredje alternativet var att lagen kunde utveckla en ny produkt där spårbarhet är huvudtemat och slutprodukten är en prototyp. Det vinnande laget presenterade en produkt kallad Nordic Fish Trace som på ett innovativt sätt kan samla spårbara data genom hela värdekedjan inom sjömatsindustrin. Hela tävlingen videofilmades och materialet kommer sedan användas för att locka studenter och andra intresserade till ett attraktivt karriärsval inom sjömatssektorn i norden. Projektet är en gemensam satsning av Innovit Entrepreneurship Centre på Island, Färöarnas universitet, Stardust CBS i Danmark, Universitetet for miljö- och biovetenskap i Norge, Sveriges lantbruksuniversitet samt Nordic Innovation

 

Master i Aquatic Food Production

Följ oss på Twitter