Mistras utlysning – 50 MSEK för en hållbar blå ekonomi

Ostron_Susanne-Lindegarth Foto: Susanne Lindegarth

Nu öppnar Mistra det första steget i utlysningen "En hållbar blå ekonomi för Sverige". Syftet med ett framtida forskningsprogram är att stödja omställningen till en blå ekonomi med fokus på förbättrade miljöförhållanden och ökad resiliens i marina områden.

I Mistras nya utlysning är hållbar blå ekonomi och styrning, samt ekosystembaserad förvaltning, centralt. Eftersom en hållbar industriell verksamhet till havs är en grundbult för att skapa en hållbar blå ekonomi är samverkan med näringslivet och andra intressenter en viktig del. Utlysningen lyfter betydelsen av metoder och instrument som kan minimera konflikter och identifiera synergieffekter. Ett framtida forskningsprogram bör också fokusera på klimatförändringar och biologisk mångfald och utvärdera långsiktiga effekter på de marina ekosystemen.

Mistra bjuder också in till ett informationsmöte på engelska, via Zoom, den 18 november klockan 09.00-10.00 

Läs mer här.

Cirkulärt foder gör svensk regnbågslax grön
Arktiskt vattenbruk: workshop 1-2 dec

Följ oss på Twitter