Lär ut om hållbart vattenbruk via webben

Blmusslor-p-rep

Samarbete mellan universitet i Sverige och Chile har resulterat i en ny nätbaserad doktorandkurs i hållbart vattenbruk.

ACCESS är en samarbetsplattform, som består av åtta svenska universitet och sju chilenska universitet, för att främja och underlätta akademiskt samarbete mellan Chile och Sverige. Doktorandkursen är ett samarbete mellan University of Chile, Sveriges Lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet.

Studieperiod: 2022-10-26 - 2022-11-12
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska
Ansökningsperiod: 2022-04-25 - 2022-09-15

Läs mer och för ansökan.

Webbinarium 17 juni: Securing sustainable access t...
Seminarium: Livsmedelsstrategin - så utvecklar vi ...

Följ oss på Twitter