Forskning kring mikroalger och hur dessa kan användas inom de gröna näringarna - på gång just nu i Alnarp

Forskning kring mikroalger och hur dessa kan användas inom de gröna näringarna - på gång just nu i Alnarp

Vid Institutionen för Biosystem och Teknologi, SLU, Alnarp sker forskning kring mikroalger och hur dessa kan användas inom de gröna näringarna.

På gång just nu i Alnarp är:

Ett examensarbete med den preliminära titeln ”Phycoremediation of pesticides using microalgae” av Embla Ardal, Handledare Malin Hultberg. Arbetet kommer att presenteras den 4 juni kl 13.30 i Vegetums seminarierum, SLU Alnarp. I den praktiska delen av arbetet har möjligheten att använda mikroalgen Chlorella vulgaris för att minska mängden kemiska bekämpningsmedel i vatten undersökts. Analyserna har gjort av KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel, SLU, och finansierats av Partnerskap Alnarp. Mer info: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ett post-doc projekt kring möjligheten att konstruera en lav som kan användas för vattenbehandling. Projektet ”Reducing emerging pollutants in wastewater using innovative biopellets” finansieras av Åforsk och drivs av Hristina Bodin. Mer info: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ett Vinnovaprojekt inom Utmaningsdriven Innovation, steg B, som främst fokuserar på avloppsrening har precis startas. Projektet ”Den rena och varma staden 2” leds av Lunds Kommun och SLU tar del i arbetet kring mikroalgsodling för vattenrening. Mer info: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Ett mindre projekt kring effekten av ljuskvalitet på tillväxten hos spirulina kommer att startas snart. Projektet finansieras av Lundströms Stiftelse. Mer info: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Två publikationer från forskargruppen har nyligen accepterats:

Hultberg M, Asp H, Marttila S, Bergstrand KJ, Gustafsson S (2014) Biofilm formation by Chlorella vulgaris is affected by light quality. Current Microbiology, in press

Formation of a biofilm is a common feature on surfaces in aquatic environments. A major group of inhabitants in conditions where light is present are the microalgae. This study examined the effect of light quality on growth and biofilm formation of the microalgal species Chlorella vulgaris. Dense biofilm formation and aggregated growth of cells were observed in treatments exposed to blue, purple and white light. Less dense biofilm formation and solitary growth of cells were observed in treatments exposed to red, yellow or green light. Microalgal biofilms are of high importance in many respects, not least from an economic perspective. The present study clearly shows that light quality plays a role in biofilm formation and that blue light receptors are most probably involved.

Hultberg M, Larsson Jönsson H, Bergstrand KJ, Carlsson AS (2014) Impact of light quality on biomass production and fatty acid content in the microalga Chlorella vulgaris. Bioresource Technology, in press 10.1016/j.biortech.2014.03.092

In this study, the green microalga Chlorella vulgaris was exposed to monochromatic light at six different wavelengths in order to study the effect on biomass productivity and fatty acid content. A significantly higher amount of biomass by produced in the treatments with yellow, red and white light compared with blue, green and purple light. There were also significant differences in total lipid content and fatty acid profile between the treatments. The green light regime gave the lowest concentration of lipids, but increased the concentration of polyunsaturated fatty acids. Thus it can be concluded that light quality significantly affects biomass productivity, total lipid concentration and fatty acid profile in the microalga Chlorella vulgaris.

Japanska ostron i svenska vatten - ny rapport från...
Musslemjöl godkänt för kommersiell användning - te...

Följ oss på Twitter