Delta i enkätundersökning om SDG:er och vattenbruk

De globala hållbarhetsmålen

Nu vill EU-projektet AquaVitae kartlägga och ranka globala hållbarhetsmål i relation till odlade arter, som musslor, ostron, alger och sjögurkor.

Målgruppen för enkäten är bland annat industri, forskare, NGO:er och beslutsfattare.
Enkäten når du HÄR.
LÄS mer om projektet AquaVitae.

Snart kan protein från skogen användas som fiskfod...
Platser kvar på YH-utbildning om Fisk- och skaldju...

Följ oss på Twitter