"5 ton grön fisk i disk" - satsning på cirkulär matproduktion med odlad fisk i centrum

Maträtt med odlad regnbåge producerad av företaget Älvdalslax, som är partner inom projektet

SLU och Axfoundation har initierat projektet "5 ton grön fisk i disk" - ett samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv som syftar till att ta fram ett hållbart och cirkulärt fiskfoder som dessutom ger välsmakande fisk. 

Fodret produceras av restprodukter från handel, livsmedelsindustri och skogen, samt från alternativa marina råvaror. Restprodukterna omvandlas med hjälp av insektskompostering och mikrobiell fermentering till fiskfoder. För att säkerställa att fisken blir god och kommersiellt gångbar medverkar även Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro Universitet. De ska tillsammans med SLU kartlägga hur en rad olika faktorer, såsom nya slags foder och vattenkvalitet, kan ge mat av högsta gastronomiska värde. Se film som presenterar första steget i samarbetet mellan SLU och Örebro universitet här.

Läs mer om hela projektet 5 ton grön fisk i disk här

Aquafresh - odlad fisk som en excellent råvara til...
Vattenbrukskurs 20-22 nov: "En översikt över odlin...

Följ oss på Twitter