Vill utbilda inom sjömat och vattenbruk

20220208-121528Doktorandkurs_-2020

De två centrumbildningarna – Blå mat, centrum för framtidens sjömat och Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, SWEMARC – har öppnat upp två unika kurser för deltagare med intresse för sjömat och hållbart vattenbruk. Doktorandkurserna startar i mars vid Chalmers tekniska högskola och april vid Göteborgs universitet.

I början på mars startar kursen ”Sjömat från produktion till konsumtion” med mål att ge deltagarna bred kunskap om produktionssystemet för sjömat med ett särskilt fokus på svenska arter och värdekedjor. Den andra kursen ”Transdisciplinära metoder för utveckling av hållbart vattenbruk” inleds i början på april och riktar sig mot deltagare som har ett intresse för tvärvetenskapliga strategier för att utveckla den hållbara livsmedelsproduktionen från havet.

Kurserna ges på engelska och hålls på Kristineberg Center för marin forskning och innovation i Fiskebäckskil. Båda kurserna är öppna för interna och externa doktorander men även övriga sökanden tas emot – i mån av plats.

Läs mer om kurserna och för anmälan:
Sjömat från produktion till konsumtion (3 högskolepoäng, Chalmers tekniska högskola)
Sista anmälningsdag: 28 feb, 2022

Transdisciplinära metoder för utveckling av hållbart vattenbruk (4 högskolepoäng, Göteborgs universitet)
Sista anmälningsdag: 14 mars, 2022

Ny kunskap om fiskvälfärd i vattenbruket
Marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat: I...

Följ oss på Twitter