The International Society for fish and shellfish immunology söker medlemmar

The International Society for fish and shellfish immunology söker medlemmar

ISFSI - The International Society for fish and shellfish immunology - är en global organisation som startades i de nordiska länderna, först som en nordisk förening som sedan blev europeisk och nu är den global.

Vart tredje år organiserar ISFSI internationella symposium. ISFSI ger också resebidrag till studenter som vill åka på konferenserna och är också medarrangör på bl.a. vaccinationskurser och workshops. De huvudskaliga syftena med föreningen är:

• Att arrangera internationella symposier om fiskimmunologi vart tredje år
• Att initiera samarbetsprojekt mellan forskare som arbetar inom området
• Att möjliggöra mobilisering av unga forskare

Är du intresserad av vattenbruk, fisk, skaldjur och/eller immunologi kan du ska stödja föreningens verksamhet genom att bli medlem. 

Läs mer, bla om hur du kan bli medlem, på http://www.isfsim.org/2301.html

Ny avhandling om nutrition hos abborre och röding ...
Forskningspengar till marint vattenbruk

Följ oss på Twitter