Slutseminarium med fokus på sjömatens roll i framtidens matsystem

blamusslor

Forskningsprojektet Seawin öppnar upp för slutseminarium 24 november 2022.

Eventet fokuserar på sjömatens roll i framtidens matsystem – i Sverige och världen. Seminariet ges i hybridformat med presentatörer och diskussionsdeltagare på plats på Kungliga Vetenskapsakademien och övriga åhörare deltar digitalt.

Kortare presentationer varvas med diskussion kring hållbarhet, hälsa och utvecklingspotential med olika aktörer i Sverige, där den svenska konsumenten står i fokus.
Läs mer här.

Marin kolonilott har invigts i Göteborgs frihamn
Miljardstöd till hållbart fiske och vattenbruk

Följ oss på Twitter