Rester från skogsindustrin nyttjas i nytt fiskfoderkoncept - redo för kommersialisering!

Regnbågar. Foto: Aleksandar Vidakovic

Syftet med projektet SALMONAID har varit att utveckla foder för laxfiskar baserat på mikrosvampar som nyttjar restströmmar från skogsindustrin. Resultaten visar att det framtagna svampproteinet kan ersätta soja i fiskfoder - ett koncept som är redo att kommersialiseras!

Foderkonceptet har utvecklats av RISE (Research Institutes of Sweden), RISE Processum, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och bioraffinaderiet Domsjö Fabriker AB. Resultaten från ett 12 veckors utfodringdsförsök med regnbåge visar att svampproteinet helt kan ersätta sojan i fiskfodret utan att påverka vare sig tillväxt, foderintag, foderomvandling eller proteinets sammansättning hos regnbåge.

Ett viktigt mål med projektet har varit påskyndande av kommersialisering, men även nya samarbeten har varit viktiga mål för att kunna skapa stärkt internationell konkurrenskraft för svensk forskning och innovation inom svampbaserat fiskfoder.

Läs mer om resultaten och om projektet SALMONAID 

Inspelat seminarium: Djurskydd för fiskar vid slak...
Sammanfattning och presentationer från Nationella ...

Följ oss på Twitter