Nytt förslag kan förenkla hållbart vattenbruk

blamusslor

Företag inom vattenbrukssektorn har länge efterfrågat förenklad lagstiftning för att starta och driva vattenbruk i Sverige. Förslagen i ett nytt delbetänkande från Fiske- och vattenbruksutredningen kan vara ett steg på vägen. Det menar Jonas Kyrönviita från Nationellt centrum för hållbart marint vattenbruk, SWEMARC, som har varit juridisk expert i utredningen. Samtidigt löser förslagen långt ifrån alla problem som vattenbrukare ställs inför.

Läs mer på Göteborgs universitets hemsida.

Fler algodlingar när vattenbruk undantas från stra...
Nytt forskningsprojekt ska göra algodlingar effekt...

Följ oss på Twitter