Nyheter från projekt Miljökassen

Nyheter från projekt Miljökassen

Innovationsprojektet Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system, även kallat Miljökassen utvecklar teknik med målet att minska miljöpåverkan från fiskodlingar i öppna kassar och därmed förbättra möjligheterna för fiskodlingsbranschen att växa. Vad har hänt hittills i projektet? 

I projektet utvecklas, testas och utvärderas ny teknik för vattenbruket. Foderspill och fekalier från kassodling samlas upp och nyttiggörande av restprodukterna utreds. Ta del av resultaten via projektets nyhetsbrev.

Missa inte infoträffar om kontrollprogrammet Fiskh...
Ny kunskap om fiskvälfärd i vattenbruket

Följ oss på Twitter