Ny vetenskaplig publikation om Kinas fiskproduktion och kopplingen till de vilda fiskbestånden

Ny vetenskaplig publikation om Kinas fiskproduktion och kopplingen till de vilda fiskbestånden

I den nyutkomna vetenskaplig publikationen "China’s aquaculture and the world’s wild fisheries - Curbing demand for wild fish in aquafeeds is critical" står Kinas ständigt växande fiskproduktion i centrum samt dess kopplingar till fiskeindustrin och de vilda fiskpopulationerna.

Artikeln behandlar bland annat frågan om huruvida avfall från fiskberedningsindustrin kan vara del av lösningen på Kinas stora efterfrågan på fiskmjöl och fiskolja. En av medförfattarna är svenske Max Troell, Stockholms universitet/Kungliga vetenskapsakademien.

Mer info om artikeln:http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-news/1-9-2015-how-to-make-chinas-aquaculture-more-sustainable-.html

Ladda ner artiklen här

http://www.sciencemag.org/content/347/6218/133.summary

NordicRAS workshop sept/okt 2015, Norge
Utlysning universitetslektor i miljövetenskap med ...

Följ oss på Twitter