Ny publikation: Attraction and repulsion of mobile wild organisms to finfish and shellfish aquaculture: a review

Ny publikation: Attraction and repulsion of mobile wild organisms to finfish and shellfish aquaculture: a review

Forskare vid SLU och GU är medförfattare till en review-artikel som nyligen har publicerats i Reviews in Aquaculture: "Attraction and repulsion of mobile wild organisms to finfish and shellfish aquaculture: a review", Callier et al 2017. Artikeln har sin grund i arbete som utförs i akvakulturgruppen inom ICES (ICES WG-AQUA).

Artikeln kan laddas ner från http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/raq.12208/full

Avhandling vid SLU: Effects of feeding yeasts on b...
PhD course "Transdisciplinary approaches to sustai...

Följ oss på Twitter