Ny forskning som kan bidra till utvecklingen av musselindustrin

Ny forskning som kan bidra till utvecklingen av musselindustrin

I dagarna kom en ny publikation från Göteborgs universitet som har undersökt möjligheten att använda modellering för att förutsäga tillväxt hos blåmussla längs den svenska västkusten.

Baserat på fältmätningar av musslornas tillväxthastighet har rumsliga tillväxtmönster kunna modellerats och den modellen har därefter använts för att ta fram en karta som visar låg, intermediär och hög tillväxt. Flest områden av hög tillväxt återfinns i fjordområdet kring Orust och Tjörn.

Resultaten som redovisas i tidskriften Ecology & Evolution bidrar med viktig kunskap kring områdesplanering för musselodling. Kartan över tillväxthastighet kan användas både för framtida utveckling av musselindustrin, som kan hitta områden för snabb tillväxt, och för musselodling som ett åtgärdsprogram för övergödda kustområden. Dessutom kan kartan fungera som en viktig pusselbit för att områdesplanera för musselodlingar inom det pågående havsplaneringsarbetet.

Ladda hem artikeln här ”Modeling and predicting the growth of the mussel, Mytilus edulis: implications for planning of aquaculture and eutrophication mitigation”

 

EU-pengar till musselodling i Östersjön
8th International Symposium on Fish Endocrinology ...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/