Mikroplaster och oönskade ämnen i sjömat - temadag 21 maj Göteborg

Mikroplaster och oönskade ämnen i sjömat - temadag 21 maj Göteborg

Välkommen till temadag om hälsofördelar och risker med marina livsmedel, 21 juni 2017 (anmälan senast 14 juni)

Under temadagen kommmer några av de risker med marina livsmedel som det rapporterats om i media att tas upp till diskussion, bl.a. mikroplaster i blåmusslor, etoxikin i odlad lax, samt rester i lax från användning av antibiotika och medel mot laxlus. Vad vet vi om riskerna och hur står de i proportion till de hälsofördelar som finns med att äta sjömat? Detta kommer att diskuteras med deltagare och inbjudna experter och representanter från forskning, myndigheter och näringsliv.

Temadagen riktar sig till aktörer inom livsmedelssektorn såsom fiskare, odlare, beredning, grossister, återförsäljare inom handel och restaurang m fl, samt till myndigheter, forskare, miljöorganisationer, politiker och media. Temadagen är kostnadsfri och lunch ingår.

För mer info, preliminärt program samt om hur man anmäler sig se: http://maritimaklustret.se/vad-vet-vi-om-mikroplaster-och-oonskade-amnen-i-sjomat-temadag-21-juni/

Tid: 10:00-15:00

Plats: Sal D33, Vasagatan 1, Handelshögskolan Göteborgs universitet

Arrangör: Havsförvaltning och Marina livsmedel inom Maritima klustret i Västsverige

Hummerworkshop inom NOMACULTURE 28 juni, Fiskebäck...
Workshop 27/4: Handelsplattform för att minska öve...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/