KSLA:s 4:e internationella gästprofessor knyts till SWEMARC

KSLA:s 4:e internationella gästprofessor knyts till SWEMARC

Med anledning av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens 200-årsjubileum år 2013 finansierar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass.

Innehavaren av 2017/2018 års Wallenbergsprofessur, Professor Barry A. Costa Pierce, University of New England hedrades vid KSLA’s högtidssammankomst den 28 januari 2017 och kommer att i sommar börja sin Wallanbersgprofessur vid värdinstitutionen, Swedish Mariculture Research Center, SWEMARC, och Institutionen för Biologi och miljövetenskaper vid Göteborgs Universitet. 

Professor Barry Costa-Pierce är en av världens ledande fiskeri- och vattenbruksforskare som arbetar med en helhetssyn på ekosystem, ekologi, bevarande och hållbarhet för att främja utvecklingen av ett marint vattenbruk. Wallenbergprofessuren innebär en fantastisk möjlighet att knyta professor Costa-Pierce till Göteborgs Universitet och i synnerhet till det nybildade strategiska forskningscentrumet för marint vattenbruk, SWEMARC. Professor Costa-Pierce erfarenhet, sakkunskap, tvärvetenskapliga arbetssätt och internationella nätverk kommer att vara ovärderlig, inte bara för SWEMARC och GU, utan för forskning, utbildning och samverkan i det nationella perspektivet, för svensk vattenbruksforskning i stort.

Läs mer:

http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj/pionjar-inom-ekologisk-vattenbruk-tilldelas-arets-wallenbergprofessur.cid1419848

SeaWin - nytt forskningsprojekt för ökad produktio...
Stor satsning på vattenbruk vid Formas utlysning "...

Följ oss på Twitter