KSLA-medel till forskning om hållbart vattenbruk - deadline 15 sept

Foto: Anders Kiessling

KSLA utlyser 630 000 kronor till forskning inom hållbart vattenbruk.
Ansök senast 15 september!

Syfte och inriktning

Syftet med utlysningen är att ge möjligheter till att finna nya former att utveckla ett långsiktigt ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt hållbart vattenbruk. Forskningen kan omfatta både vatten och landbaserade system, och alla typer av vattenlevande djur och växter som kan bidra till att förse befolkningen med råvaror till hälsosam föda. Yngre forskare prioriteras, och medel kan utgå till doktorander eller post-docs, samt utlandsresor och forskningssamarbeten inom området.

Följande områden är prioriterade utan inbördes ordning:
Avelsprogram för fisk.
Fiskhälsa och välfärd.
Hållbara system för odling av vattenlevande organismer.
Foderutveckling, klimatsmarta foder som inte konkurrerar med mat till människor.
Teknikutveckling för att skapa vattenbrukssystem. Samarbeten med Norge och andra länder som leder utvecklingen inom området.
Utveckling av vattenbrukssystem kopplade till vattenreningstekniker.
Socioekonomisk forskning på utvecklingen av ett hållbart vattenbruk.

Mer info om kriterier och hur man ansöker finns HÄR.

Forskare: "Havsmat ska föda jordens befolkning"
Byråkratin bromsar miljardsatsning på miljölax

Följ oss på Twitter