Konferens om smoltkvalitet i Uppsala

Konferens om smoltkvalitet i Uppsala

Under 2013 avslutas två forskningsprojekt som haft som mål att undersöka hur odlingsmiljön på olika sätt påverkar laxsmoltens beteende och överlevnad efter utsättning. Projekten har gett en mängd intressanta resultat som kommer att redovisas vid en konferens i Uppsala 5-6 feb 2014.

Programmet för konferensen om smoltkvalitet i Uppsala den 5-6 februari 2014 finns nu på hemsidan: http://www.smoltpro.science.gu.se/meetings/smolt+workshop/

Där hittar du även information om hur du anmäler dig

(In English below)

Under 2013 avslutas två forskningsprojekt som haft som mål att undersöka hur odlingsmiljön på olika sätt påverkar laxsmoltens beteende och överlevnad efter utsättning.

Syftet med projektet ”SMOLTPRO” finansierat av Formas har varit att studera ekologiskt och etiskt hållbara metoder som ökar det samhällsekonomiska utbytet av kompensationsodling av lax och öring. Experimenten har genomförts i en serie fullskaliga modellsystem i Sverige, Norge och Danmark, vilket möjliggör utvärdering av effekternas generalitet mellan de olika klimatområdena i Östersjön, Kattegatt och Nordsjön. Se även hemsidan: http://www.smoltpro.science.gu.se/

Projektet ”Funktionella metoder för odling av fysiologiskt naturanpassad laxsmolt” finansierat av Elforsk har haft som huvudmål att utveckla och undersöka praktiska metoder för att reglera laxens tillväxt i odling. Syftet är att producera en laxsmolt som fysiologiskt är mer lik en vild smolt med avseende på kroppsstorlek, fetthalt och tidig könsmognad. Se även: http://www.elforsk.se/Programomraden/Vattenkraft/Odling_laxsmolt/

Projekten har gett en stor mängd intressanta resultat som kommer att redovisas under konferensen. Vidarebefordra gärna detta meddelande till andra som du tror kan vara intresserade av konferensen.

Frågor besvaras av

Anders Alanärä, SLU (projektledare Elforskprojektet)

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jörgen Johnsson, Göteborgs Universitet (projektledare Formasprojektet)

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


The smolt quality conference on in Uppsala, Sweden, February 5-6, 2014.

A programme is now available at: http://www.smoltpro.science.gu.se/meetings/smolt+workshop/

Two large research programmes ends during 2013. The aim has been to study how the hatchery environment in different ways influences smolt behaviour and sea survival after release.

The main aim of SMOLTPRO is to develop ecologically and ethically sound methods for supplementary rearing of salmonids. To achieve these goals SMOLTPRO integrates the competences and resources in this field of research using a multidisciplinary approach, where experiments will be conducted in a series of full-scale hatchery model systems. The results will be evaluated together with novel meta-analyses of existing data, and new hatchery guidelines will be developed in close dialogue with stakeholders. Read more: http://www.smoltpro.science.gu.se/

The research program”Functional methods to farm physiological “wild” salmon smolts” financed by Elforsk aims to develop methods and routines to regulate the growth of juvenile salmon in hatcheries. The idea is to produce a smolt that physiologically is more wild like in terms of body size, fat deposits and degree of early maturation.

Both projects have resulted in a huge amount of interesting results that will be communicated during the conference. Please put forward this mail to other persons that may be interested in participating.

Questions can be sent to

Anders Alanärä, SLU (Project leader Elforsk)

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jörgen Johnsson, Gothenburg University (Project leader Formas)

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Svenska ostron till Frankrike?
Explore the Sea of Opportunities

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/