Hur startar man en vattenbruksverksamhet? Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor

Hur startar man en vattenbruksverksamhet? Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor

Mellan december 2016 och februari 2017 genomförs en kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor för nuvarande och blivande odlare av fisk, skaldjur och alger i kust, sjöar och på land, samt för myndighetspersoner på statlig, regional och kommunal nivå. Kursen, som finansieras av Jordbruksverket, arrangeras av Swemarc vid Göteborgs universitet (tidigare Vattenbrukscentrum Väst), SLU och Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV).

Ett stort intresse har visats för kursen, både från företagare och myndigheter, och kursen blev snabbt fullbelagd. För att fler än de som antagits till kursen ska kunna få ta del av innehållet kommer delar av kursen att spelas in och tillgängliggöras via våra hemsidor under våren 2017. 

Läs mer om kursen 

SLU upphandlar blåmusslor i Östersjön
Officiell invigning SWEMARC - inspelade tal och fö...

Följ oss på Twitter