Handlingsplan för svenskt vattenbruk färdigställd

Handlingsplan för svenskt vattenbruk färdigställd

Jordbruksverket har, i samverkan mellan bransch, forskning, intresseorganisationer och myndigheter, lett arbetet med att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för svenskt vattenbruk. Strategin publicerades 2012 och nu finns även handlingsplanen tillgänglig. Läs mer och ladda ner rapporten här.

Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder som ska bidra till att Vattenbruksstrategins mål och vision uppnås till 2020. Arbetet med att genomföra åtgärderna pågår och fortsätter fram till 2020.

Handlingsplanens åtgärder:

1. Näringslivsutveckling
  a. Rådgivning och näringslivsutveckling med vattenbrukskompetens
  b. Ekonomiska beräkningsmodeller

2. Marknadsåtgärder
  a. Branschgemensam marknadsföring
  b. Produktdiversifiering
  c. Distributionskedja för vattenbruksprodukter

3. Påverkansåtgärder för översyn av lagstiftning

4. Utveckla avel och sättfiskproduktion för svenskt vattenbruk
  a. Vidareutveckla befintliga avelsprogram och produktionsteknik för avel
      av matfisk
  b. Sättfiskproduktion och avel för fritidsfiske- och bevarandeändamål

5. Utveckling av för Sverige nya produktionsformer
  a. Utveckla odling av fler vattenbruksarter
  b. Ekonomisk bärkraft i slutna och integrerade system
  c. Blå fånggrödor

6. Utveckla Code of practice för djurskydd och smittskydd

7. Utveckling av vattenbrukets kompetenscentra
  a. Finansiering av vattenbrukscentra
  b. Utvecklings- och testanläggningar

8. Samordning av forskning och innovation

9. Utbildning och kompetensutveckling
  a. Kompetensutveckling och fortbildning
  b. Utbildning på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsnivå

10. Regional och lokal vattenbruksplanering

11. Informations- och kommunikationsinsatser

 

Ny rapport från Vattenbrukscentrum Väst: Tekniska ...
Postdok vattenbruk Uppsala universitet. Ansök sena...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/