Gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk

HaV-bild

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket arbetar för närvarande med att ta fram en ny gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk. Arbetet sker i nära dialog med fiskets och vattenbrukets intressenter och har nu resulterat i ett första förslag till strategi.

Strategin syftar till att slå fast en gemensam väg framåt för hållbar utveckling av yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk i Sverige. Strategin innehåller en vision och ett antal mål för fiskets och vattenbrukets framtida utveckling. Regeringen har i myndigheternas respektive regleringsbrev för 2020 förtydligat målsättningen och förväntningarna på strategin. 

Läs mer i Havs- och vattenmyndighetens pressmeddelande.

Virtuell algkonferens
Kommer i höst: Fyra webbinarier om hållbart vatten...

Följ oss på Twitter