Fortsatt stöd till forskning om vattenbruk

alger-kristoffer-stedt Foto: Kristoffer Stedt

Satsning vid Göteborgs universitet har resulterat i ytterligare en verksamhetsperiod för Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc. Vi tar pulsen på Kristina Snuttan Sundell, ordförande för Swemarc 2.0, för att få veta mer.

- Swemarc är en centrumbildning, som har fokus på tvärvetenskaplig och samhällsengagerade forskning och inrättande av en ny sexårig verksamhetsperiod ger signalen att Swemarc, som begrepp, är väletablerad i samhället och att vattenbruk är ett framtidsämne värt att satsa på, säger professor Kristina Snuttan Sundell, vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, och ordförande för Swemarc 2.0.

Läs mer här.

Alternativa tillredningar ökar ostronkonsumtion
Webbinarium om nuläge och framtid för sjömat från ...

Följ oss på Twitter