Fisk- och skaldjursodling på distans

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i alla produktionsled som berör arbete med akvakulturer med särskild betoning på miljömässiga, hållbara landbaserade fisk-och skaldjursodlingar (RAS och akvaponi) samt till viss del kassodling.

Hela produktionsledet innefattas, allt ifrån kläckeri, sättfisk, matfisk, skaldjur, slakt, paketering och distribution. Därefter att saluföra det på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt som tillfredsställer marknadens krav.

I utbildningen ingår kalkylering och ekonomiska beräkningar inom området.
Målsättningen är att du efter avslutad utbildning skall ha kompetens för att enskilt eller i samarbete med andra ta ansvar för en fisk- eller skaldjursodling.

Utbildningen är distansbaserad och ges under 40 veckor på heltid med tre fysiska träffar fördelat över två terminer.

Utbildningen anordnas av vuxenutbildningen i Lysekil. Sökanden från hela Sverige välkomnas.

https://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yrkeshogskoleutbildningar.html