Aquaculture Europe 2015, 20-23 Oct, The Netherlands

Aquaculture Europe 2015, 20-23 Oct, The Netherlands

Fortsätt läs mer
  332 Träffar
332 Träffar

International Workshop on the Biology of Fish Gametes, 7-11 Sept 2015, Italy

5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, 7-11 Sept 2015, Italy

Fortsätt läs mer
  309 Träffar
309 Träffar

Swedish Maritime Day 20 april - deadline poster abstract 3 april

Nu är det dags igen!

Swedish Maritime Dayanordnas för tredje gången den 20 april 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Konferensen är en mötesplats för aktörer från alla maritima områden  och erbjuder en spännande dag med både seminarier, utställning och postervisning. Se program och mer information här:www.swedishmaritimeday.se

Fortsätt läs mer
  285 Träffar
285 Träffar

NordicRAS workshop sept/okt 2015, Norge

NordicRAS workshop (den tredje i ordningen) om rcirkulerande akvakultursystem kommer att hållas i Molde, Norge, 30 sep-1 okt 2015, med en exkursion i anslutning den 2 okt.

Fortsätt läs mer
  327 Träffar
327 Träffar

Ny vetenskaplig publikation om Kinas fiskproduktion och kopplingen till de vilda fiskbestånden

I den nyutkomna vetenskaplig publikationen "China’s aquaculture and the world’s wild fisheries - Curbing demand for wild fish in aquafeeds is critical" står Kinas ständigt växande fiskproduktion i centrum samt dess kopplingar till fiskeindustrin och de vilda fiskpopulationerna.

Fortsätt läs mer
  323 Träffar
323 Träffar

Utlysning universitetslektor i miljövetenskap med inriktning mot ekosystemtjänster - bakgrund inom vattenbruk/fiske efterfrågas

Uppsala universitet söker en universitetslektor i miljövetenskap med inriktning ekosystemtjänster. Placering Campus Gotland. Sista ansökningsdag 31 januari.

Det är en fördel om den sökande har en bakgrund inom vattenbruk eller fiske (gärna sportfiske).

Fortsätt läs mer
  311 Träffar
311 Träffar

Workshop RAS - heath and welfare Feb 3-4 2015 Helsinki (short deadline!)

Workshop on Fish health management and welfare in recirculating aquaculture systems (RAS)

Helsinki/Vantaa, Finland, February 3-4 2015

Fortsätt läs mer
  303 Träffar
303 Träffar

Odling av miljövänliga tigerräkor planeras i Skånska Bjuv

Klimatsmart odlade tigerräkor och jätteräkor kan snart bli verklighet vid Findus anläggning i Bjuv. Findus och företaget Vegafish har tecknat ett avtal om långsiktigt samarbete, som bland annat innebär att Vegafish har beslutat sig för att anlägga en odling av räkor hos Findus i Bjuv.

Fortsätt läs mer
  325 Träffar
325 Träffar

Utlysning doktorandtjänst GU inom projektet "Sustainable large-scale cultivation of seaweeds in Sweden"

Closing date: 2014-11-30

PhD student in Natural Science, specialising Biology

Fortsätt läs mer
  284 Träffar
284 Träffar

Naturskyddsföreningen: "Miljöanpassade fiskodlingar kan ge jobb i glesbygd"

I den nyligen utgivna rapporten "Miljöanpassat vattenbruk i Sverige – en näring med stor potential" ger Naturskyddsföreningen sin bild av de problem och möjligheter som svenskt vattenbruk står inför idag. De listar en mängd förslag på lösningar för att miljöanpassa vattenbruket samt pekar ut ett antal forskningsområden de anser ska prioriteras.

Fortsätt läs mer
  307 Träffar
307 Träffar

Disputation 21 nov GU: ”Blue Oceans with Blue Mussels”

Fredagen den 21 november 2014 försvarar Per Bergström sin avhandling ”Blue Oceans with Blue Mussels”. 

Disputationen äger rum i stora Hörsalen på Lovéncentret på Tjärnö kl. 13.15. Alla är välkomna och ingen föranmälan behövs.

Fortsätt läs mer
  285 Träffar
285 Träffar

Publikation från SLU-forskare om alternativa fiskfoder

Ny vetenskaplig publikation från SLU-forskare:

Metabolic insights in Arctic charr (Salvelinus alpinus) fed with zygomycetes and fish meal diets as assessed in liver using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy

Fortsätt läs mer
  302 Träffar
302 Träffar

Myter och svar om fiskodling och vattenbruk

Inom projektet Småskalig marin fiskodling har en websida med information om svenskt vattenbruk tagits fram http://www.vbcv.science.gu.se/25svar/. Där får man bland annat svar på 25 vanliga frågor om fiskodling och vattenbruk.

Fortsätt läs mer
  318 Träffar
318 Träffar

Projektet "Småskalig marin fiskodling" avslutat

Den 29 augusti hade projektet "Småskalig marin fiskodling" där Vattenbrukscentrum Väst har varit vetenskaplig partner slutkonferens i Fjällbacka. Syftet har varit att underlätta för uppstart av småskalig fiskodlingsverksamhet.

Fortsätt läs mer
  290 Träffar
290 Träffar

Röding växer bra på jäst och musslor - resultat från Aquabestprojektet i två nya rapporter

I Aquabest-rapporten "Nutrient digestibility and growth in Arctic charr fed microbial and mussel protein meal" av Torbjörn Lundh och medförfattare redovisas resultaten från korttidsförsök i vilka röding har utfodrats med ett antal olika alternativa foderingredienser.

Fortsätt läs mer
  329 Träffar
329 Träffar

Rapporter från EU-projektet Aquabest

En mängd intressanta rapporter från EU-projektet Aquabest finns för nedladdning via http://www.aquabestproject.eu/reports.aspx

 

  311 Träffar
311 Träffar

Ny publikation: Does aquaculture add resilience to the global food system?

I en artikel nyligen publicerad i Proceedings of the U.S. National Academy of Sciences (PNAS), skriver Max Troell (Beijer Institute och Stockholm Resilience Centre) och medförfattare om vattenbrukets roll i den globala livsmedelsförsörjningen.

Fortsätt läs mer
  304 Träffar
304 Träffar

Japanska ostron i svenska vatten - ny rapport från Vattenbrukscentrum Väst

I en ny rapport från Vattenbrukscentrum Väst om det japanska jätteostronet Crassostrea gigas görs en genomgång av artens ursprung och utbredning i Sverige samt om dess miljöpåverkan och odlingsmöjligheter.

Fortsätt läs mer
  313 Träffar
313 Träffar

Forskning kring mikroalger och hur dessa kan användas inom de gröna näringarna - på gång just nu i Alnarp

Vid Institutionen för Biosystem och Teknologi, SLU, Alnarp sker forskning kring mikroalger och hur dessa kan användas inom de gröna näringarna.

Fortsätt läs mer
  335 Träffar
335 Träffar

Musslemjöl godkänt för kommersiell användning - testas nu inom ekologisk äggproduktion

Pilotprojektet för produktion av musselmjöl har fått ett temporärt godkännande av Jordbruksverket. Detta innebär att projektet klarat kraven att producera foder utifrån en animalisk restprodukt (musslor).

Fortsätt läs mer
  295 Träffar
295 Träffar

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/

Följ oss på Twitter