Slutrapport från projektet Industry-Academia Interaction in the Marine Sector

Det nyss avslutade Nordic Innovation-projektet "InTerAct, Industry-Academia Interaction in the Marine Sector" var ett samarbete mellan samhällsvetare, kommunikationsexperter, samt AQFood-konsortiet bestående av nordiska universitet, däribland SLU. Läs mer om projektet här.

Fortsätt läs mer
  159 Träffar
159 Träffar

Testbädd för Marint Vattenbruk - seminarium 29 juni Lovéncentret Tjärnö

Maritima Klustret bjuder in till ett seminarium och workshop angående satsningen på en testbädd inom marint vattenbruk, måndagen den 29 juni kl. 10-16 på Lovéncentret Tjärnö. Testbäddens inriktning, organisation och finansiering kommer att diskuteras.

Fortsätt läs mer
  130 Träffar
130 Träffar

Ny rapport från Vattenbrukscentrum Väst: Tekniska lösningar för marin fiskodling i Sverige

Som en uppföljning till Vattenbrukscentrum Västs rapport ”Marin Fiskodling på den Svenska Västkusten: Biologiska Förutsättningar” har nu en rapport om de tekniska lösningarna för marin fiskodling i Sverige publicerats: "Marin fiskodling på den svenska västkusten: Tekniska lösningar"

Fortsätt läs mer
  139 Träffar
139 Träffar

Handlingsplan för svenskt vattenbruk färdigställd

Jordbruksverket har, i samverkan mellan bransch, forskning, intresseorganisationer och myndigheter, lett arbetet med att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för svenskt vattenbruk. Strategin publicerades 2012 och nu finns även handlingsplanen tillgänglig. Läs mer och ladda ner rapporten här.

Fortsätt läs mer
  147 Träffar
147 Träffar

Postdok vattenbruk Uppsala universitet. Ansök senast 27 maj

Uppsala universitet söker en postdok till det nystartade forskningsprogrammet "Naturresurser och hållbar utveckling" vid institutionen för geovetenskaper, UU. Bred utlysning med tentativa inslag mot ekosystemtjänster, vattenbruk, fiske, miljömärkning, mm.

Fortsätt läs mer
  134 Träffar
134 Träffar

Landsbygdsministern inviger världsunik odling av jätteräkor i Uppsala

Företaget Vegafish, med ursprung i ett forskningsprojekt vid SLU, inviger den 6 mars sin Uppsalabaserade försöksanläggning för miljövänlig odling av jätteräkor.

Fortsätt läs mer
  147 Träffar
147 Träffar

Seminarium om ostronproduktion 13/3, Lovéncentret Tjärnö

Den 13 mars 2015 hålls ett seminarium om ostronproduktion på Lovéncentret Tjärnö i Strömstad.

Sista anmälningsdag är 6 mars.

Fortsätt läs mer
  143 Träffar
143 Träffar

Strategisk innovationsagenda: UrbanFood - Urban matförsörjning i en globaliserad värld

"UrbanFood - Urban matförsörjning i en globaliserad värld" är ett förslag till strategisk innovationsagenda som har tagits fram av SLU i samarbete med KTH, samt de båda nätverken SSE-C (Swedish Surplus Energy Collaboration); ägt av SLU och finansierat tillsammans med partners, och NÄRFISK, lett av företaget Ecoloop. Arbetet har genomförts på uppdrag av och med finansiering från Vinnova.

Fortsätt läs mer
  136 Träffar
136 Träffar

Aquaculture Europe 2015, 20-23 Oct, The Netherlands

Aquaculture Europe 2015, 20-23 Oct, The Netherlands

Fortsätt läs mer
  150 Träffar
150 Träffar

International Workshop on the Biology of Fish Gametes, 7-11 Sept 2015, Italy

5th International Workshop on the Biology of Fish Gametes, 7-11 Sept 2015, Italy

Fortsätt läs mer
  134 Träffar
134 Träffar

Swedish Maritime Day 20 april - deadline poster abstract 3 april

Nu är det dags igen!

Swedish Maritime Dayanordnas för tredje gången den 20 april 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Konferensen är en mötesplats för aktörer från alla maritima områden  och erbjuder en spännande dag med både seminarier, utställning och postervisning. Se program och mer information här:www.swedishmaritimeday.se

Fortsätt läs mer
  128 Träffar
128 Träffar

NordicRAS workshop sept/okt 2015, Norge

NordicRAS workshop (den tredje i ordningen) om rcirkulerande akvakultursystem kommer att hållas i Molde, Norge, 30 sep-1 okt 2015, med en exkursion i anslutning den 2 okt.

Fortsätt läs mer
  150 Träffar
150 Träffar

Ny vetenskaplig publikation om Kinas fiskproduktion och kopplingen till de vilda fiskbestånden

I den nyutkomna vetenskaplig publikationen "China’s aquaculture and the world’s wild fisheries - Curbing demand for wild fish in aquafeeds is critical" står Kinas ständigt växande fiskproduktion i centrum samt dess kopplingar till fiskeindustrin och de vilda fiskpopulationerna.

Fortsätt läs mer
  137 Träffar
137 Träffar

Utlysning universitetslektor i miljövetenskap med inriktning mot ekosystemtjänster - bakgrund inom vattenbruk/fiske efterfrågas

Uppsala universitet söker en universitetslektor i miljövetenskap med inriktning ekosystemtjänster. Placering Campus Gotland. Sista ansökningsdag 31 januari.

Det är en fördel om den sökande har en bakgrund inom vattenbruk eller fiske (gärna sportfiske).

Fortsätt läs mer
  137 Träffar
137 Träffar

Workshop RAS - heath and welfare Feb 3-4 2015 Helsinki (short deadline!)

Workshop on Fish health management and welfare in recirculating aquaculture systems (RAS)

Helsinki/Vantaa, Finland, February 3-4 2015

Fortsätt läs mer
  142 Träffar
142 Träffar

Odling av miljövänliga tigerräkor planeras i Skånska Bjuv

Klimatsmart odlade tigerräkor och jätteräkor kan snart bli verklighet vid Findus anläggning i Bjuv. Findus och företaget Vegafish har tecknat ett avtal om långsiktigt samarbete, som bland annat innebär att Vegafish har beslutat sig för att anlägga en odling av räkor hos Findus i Bjuv.

Fortsätt läs mer
  143 Träffar
143 Träffar

Utlysning doktorandtjänst GU inom projektet "Sustainable large-scale cultivation of seaweeds in Sweden"

Closing date: 2014-11-30

PhD student in Natural Science, specialising Biology

Fortsätt läs mer
  138 Träffar
138 Träffar

Naturskyddsföreningen: "Miljöanpassade fiskodlingar kan ge jobb i glesbygd"

I den nyligen utgivna rapporten "Miljöanpassat vattenbruk i Sverige – en näring med stor potential" ger Naturskyddsföreningen sin bild av de problem och möjligheter som svenskt vattenbruk står inför idag. De listar en mängd förslag på lösningar för att miljöanpassa vattenbruket samt pekar ut ett antal forskningsområden de anser ska prioriteras.

Fortsätt läs mer
  139 Träffar
139 Träffar

Disputation 21 nov GU: ”Blue Oceans with Blue Mussels”

Fredagen den 21 november 2014 försvarar Per Bergström sin avhandling ”Blue Oceans with Blue Mussels”. 

Disputationen äger rum i stora Hörsalen på Lovéncentret på Tjärnö kl. 13.15. Alla är välkomna och ingen föranmälan behövs.

Fortsätt läs mer
  125 Träffar
125 Träffar

Publikation från SLU-forskare om alternativa fiskfoder

Ny vetenskaplig publikation från SLU-forskare:

Metabolic insights in Arctic charr (Salvelinus alpinus) fed with zygomycetes and fish meal diets as assessed in liver using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy

Fortsätt läs mer
  138 Träffar
138 Träffar

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/