Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Nyheter från projekt "Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system"

Miljokassen Nyhetsbrev2och3Hur kan man fånga upp gödsel och spillfoder från fiskodlingar i öppna kassar och på så sätt minska spill av näringsämnet fosfor till omgivande vatten?


Huvudfokus för projektet "Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system" är just detta - att utveckla ny teknik för uppslamling av spillfosfor. På så sätt väntas tidigare förlorad näring, som kunde orsaka övergödning, kunna återföras till åker, växthus och/eller skogen som värdefull växtnäring. Detta skulle inte bara skapa ett kretslopp – även behovet att importera gruvfosfor skulle kunna minskas.


Vad har hänt hittills i projektet?
Här kan du läsa Nyhetsbrev 1 Nyhetsbrev 2 och Nyhetsbrev 3


Frågor om projektet kan ställas till: Anders Kiessling på e-post: Anders.Kiessling@slu.se


Projektet är finansierat av Europeiska havs- och fiskerifonden och leds av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med ett flertal aktörer inom svenskt vattenbruk.

EU-flagga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentationer från Fiskhälsokonferens 2019

kassemindreFiskhälsokonferensen som hölls i Sundsvall 3-4 dec 2019 arrangerades av Matfiskodlarna (NKfV medarrangör) och samlade drygt 70 deltagare.

Konferensen inleddes med en dag med fokus på olika aspekter av smittskydd. Dagen efter hade temat fiskvälfärd. Föredrag hölls av forskare, branschaktiva och företrädare från myndigheter. På programmet fanns även flera moment där deltagarna gavs möjlighet till diskussion och gemensam reflektion. Med oss fick vi nya kunskaper och idéer för att arbeta vidare för en ännu bättre fiskhälsa.

För er som vill friska upp minnet och er som inte hade möjlighet att delta finns alla presentationer  HÄR. (När du klickar laddas filen ned automatiskt.)

Konferens om utvecklingsprojekt för vattenbruk 21-22 januari 2020 - anmäl senast 15 dec

JV handlplankonf jan2020Konferens om utvecklingsprojekt för vattenbruk 21-22 januari 2020

Jordbruksverket välkomnar dig till en konferens om utvecklingsprojekt för svenskt vattenbruk

När: 21-22 januari

Var: Scandic Grand Central, Stockholm

För senast uppdaterade version av inbjudan och info om konferensen, se http://www.svensktvattenbruk.se/46/nyheter--reportage/kommande-kurser-och-seminarier/kommande-kurser-och-seminarier/2019-11-19-konferens-om-utvecklingsprojekt-for-vattenbruk-21-22-januari-2020.html

Inom ramen för livsmedelsstrategin fick Jordbruksverket i uppdrag av Regeringen att genomföra åtgärder kopplade till Handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk. Under åren 2017-2019 har Jordbruksverket finansierat olika projekt med syfte att utveckla den svenska vattenbruksnäringen.

Jordbruksverkets önskar nu att erfarenheter och lärdomar från de genomförda projekten sprids och presenteras för dem som är yrkesverksamma inom eller intresserade av vattenbruk. Konferensen vänder sig även till beslutsfattare såsom politiker och tjänstemän inom offentlig förvaltning.

Jordbruksverket har nöjet att bjuda in till en konferens där vattenbruksprojekten presenteras. Konferensen kommer att äga rum på Scandic Grand Central den 21-22 januari i Stockholm. Vi börjar konferensen med kaffe kl.9 den 21 januari och avslutar strax efter kl.15 den 22 januari.

Det finns rum reserverade för konferensen till ett självkostnadspris på 1816kr. Rummen bokas vid anmälan, se nedan och betalas på plats.

Anmäl er till konferensen senast den 15 december.

OBS tidigare publicerad webanmälan fungerade inte!

Ni som anmält er och INTE fått bekräftelse via mail behöver anmäla er på nytt.

Anmälan sker via mail. Vänligen uppge:

  1. Namn, e-post och organisation
  2. Vilka dagar ni avser att närvara
  3. Om ni önskar att vi reserverar ett rum för övernattning
  4. Om ni önskar vara med på den gemensamma middagen den 21:e
  5. Kostpreferenser/allergier
  6. Om ni är inbjuden som talare
  7. Jag godkänner att Jordbruksverket behandlar mina personuppgifter. Läs mer på jordbruksverket.se/personuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du anmäler dig till en kurs eller seminarium ingår du ett avtal med Jordbruksverket där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. De behandlas elektroniskt av Jordbruksverket och lagras enligt gällande arkiveringsregler för myndigheter. Uppgifterna används för att kunna kontakta dig innan och efter kurs. Dina personuppgifter lämnas inte vidare till tredjepart. Du kan kontakta Jordbruksverket för att få reda på vilka uppgifter myndigheten har om dig eller för att ändra i dina personuppgifter.

Anmälan är bindande.

Frågor?

Kontakta Frida Solstorm eller Izabela Alias på vattenbrukskansliet@svensktvattenbruk.se

Inspelade föreläsningar från Vattenbrukskursen: "En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv"

bild akvakompetens kurs3Här nedan finns föreläsningarna (inspelade och som pdf) från kursen: "En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv" som hölls 20-22 november 2019 på Kristinebergs marina forskningsstation. Se kursens syfte och mål längre ner.

Schema: klicka här

Se inspelade föreläsningarhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOx9uiykwbE_ld3dENgDAvCeQkoaqy3XR

Föreläsningar i pdf:

Introduktion till odlingssystem och odlingsarter utifrån ett nordiskt perspektiv

Semislutna fiskodlingssystem i sjöar och hav -tekniska lösningar

Miljökassen

Musselodling – principer, odlingstekniker/system, applikationer för närsaltsupptag

Sjöpungsodling – odlingsteknik, miljönytta och användningsområden

Algodling i hav och på land – makro och mikroalger

Principer för Integrerat Multitroft Vattenbruk (IMTA)

Principer för landbaserad recirkulerande fiskodling RAS

RAS sötvatten – exempel odling av stör, tilapia och clarias

Landbaserad marin RAS – exempel laxodling

Ostronodling – principer för yngelproduktion, vidareodling samt möjligheter för offshore-teknologi

Akvaponi - principer

Livscykelanalys (LCA) – jämförelse mellan olika fiskodlingssystem

LCA – jämförelse mellan odlad fisk/skaldjur och andra animaliska livsmedel

 

---------------------------------------------------- 

KURSENS SYFTE OCH MÅL

Det övergripande syftet är att ge information om system och arter för svenskt vattenbruk – både redan etablerade system, sådana som är i utvecklingsstadiet och som har potential att snart etableras, samt tekniker och arter som är i tidig utvecklingsfas (forskningsprojekt). Kursen ska ge en ökad kunskap om system för odling i sjöar och hav (slutna, semislutna eller system med uppsamlingsmöjlighet), recirkulerande system på land (kall- och varmvattensarter) samt odling av extraktiva arter (musslor, ostron, sjöpungar, alger och sedimentätare). Kursen visar på fördelar och nackdelar med olika system och hur teknikerna bidrar till hållbarhet samt visar var flaskhalsarna finns för de olika systemen/arterna - vad ligger i vägen för att de ska kunna fungera och etableras?

KURSBESKRIVNING

Kursen ger en översikt över den mångfald av system och odlingsarter som är aktuella för Sverige idag och i framtiden, med djupdykningar i några prioriterade system. Föreläsarna är forskare med specialistkompetens inom de olika systemen och arterna, odlare med praktiska erfarenheter kring några av systemen, samt experter på livscykelanalyser (LCA). Kursen utgår från de tekniker och odlingsarter som beskrivs i HaV-rapporten ”Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige”. Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar med gruppdiskussioner. Inför kursdagarna erbjöds deltagarna instuderingsmaterial för eget förberedelsearbete. Se länkar nedan till några av rapporterna som tillhandahölls inför kursen.

MÅLGRUPP

Huvudmålgrupp är entreprenörer inom vattenbruk samt myndighetsföreträdare på kommunal, regional och nationell nivå som vill kompetensutveckla sig.

ARRANGÖRER

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk, SWEMARC, SLU Aquaculture, Vattenbrukscentrum Ost och Blått centrum Gotland.

Kursen är en av fyra inom projekt Akvakompetens som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

 -------------------------------------------------------

KURSLITTERATUR

                                                                                                               

Prenumerera på denna RSS-feed