Regnbåge

rainbowRegnbågslax (Oncorhynchus mykiss) utgör i dagsläget den största delen av den svenska vattenbruksproduktionen med en årlig produktion av ca 10700 ton. Anledningen är en lång tradition av odling av denna art som både matfisk och utsättning för sportfiske. Den är relativt lättodlad och växer bra även i relativt höga temperaturer vilket gör den möjlig att odla i olika delar av Sverige.

Odling av regnbåge sker främst i nordvästra Götaland, västra Svealand, Västerbotten och längs Höga Kusten i Västernorrland. Odling i kalla vatten bör undvikas då tillväxten kan påverkas negativt. Detta gör att landets södra och mellersta delar lämpar sig bäst för odling. Att odling förekommer även i Norrland (exempelvis i Storuman och Lycksele och vid Höga kusten), trots temperaturmässigt mindre gynnsamma tillväxtförhållanden, är sannolikt mer ett utslag av att det finns ett miljömässigt utrymme än att det skulle finnas några andra naturgivna fördelar. Även maximalt utnyttjande av andra odlingsfaktorer än snabb tillväxt gör att odling av regnbåge i norr är lönsam.

Svenska produktionsvolymer är blygsamma i jämförelse med andra nationers. Globalt produceras 730000 ton regnbåge i odling med Chile som största producentland. I Europa är Frankrike, Norge, Danmark, Italien och Spanien stora producenter. Även Finland producerar betydligt mer än vad Sverige gör. Den största producenten i vår närhet är Norge som 2011 producerade ca 54 000 ton. Antalet regnbågsodlingar som producerar sättfisk har varit konstant det senaste decenniet. Produktionen från dessa går främst till utsättning i put-and-take vatten för sportfiske och ger därigenom en viss stabilitet åt företag som odlar sättfisk.

Sverige saknar sedan början av 1990-talet ett nationellt avelsprogram för regnbåge i matfiskodling. Detta i motsats till Finland och Norge där det satsas på ambitiösa avelsprogram som leder till en kontinuerlig förbättring av odlingsmaterialen. Till viss del skulle svenska odlingar kunna tillgodogöra sig avelsframstegen genom import. Det finns emellertid en risk att man då hamnar i andra hand, vilket skulle kunna påverka de svenska regnbågsodlarnas konkurrenskraft negativt i förhållande till andra länders odlare. Om regnbågsodlingen ökar i Sverige bör frågan om organisering av avelsprogram baserat på urval för viktiga produktionsegenskaper aktualiseras.

Mer i denna kategori: Röding »
Högst upp