Den svenska lagstiftningen

kassemindreDen svenska lagstiftningen kräver att den som avser starta vattenbruksverksamhet har tillstånd för verksamheten. Samtliga vattenbrukare är, oavsett om de tänker odla fisk, kräftdjur eller blötdjur och oavsett odlingsvolym, skyldiga att ansöka om tillstånd enligt fiskerilagstiftningen innan verksamheten kan påbörjas. Ansökan enligt fiskerilagstiftningen prövas av länsstyrelsen. Många gånger krävs dessutom dispens för strandskyddsbestämmelserna. Fiskodlare är dessutom skyldiga att ansöka om tillstånd enligt miljölagstiftningen, med undantag för fiskodlingar med en foderförbrukning understigande 1,5 ton per år. Ansökan enligt miljölagstiftningen prövas av länsstyrelsen eller kommunen, beroende på foderförbrukningen. Fiskodlare som nyetablerar matfiskodling ska också förprövas för djurstallar enligt djurskyddsförordningen.

Nedan följer korta sammanfattningar av några av de lagstiftningar som är aktuella vid start av vattenbruksverksamhet. För mer utförlig information, kontakta närmaste länsstyrelse.

Mer i denna kategori: Fiskerilagstiftningen »
Högst upp