Yrkesutbildning

Fisk- och skaldjursodlare

Fisk- och skaldjursodlare är namnet på en unik kvalificerad yrkesutbildning som ges på distans. Den anordnas av Lysekils Högskolecentrum och förenar kunskaperna i teori och praktik. Här får du direktkontakt med näringen och producenter och får vara med att bygga upp moderna ekologiska anläggningar av fisk och skaldjur, med moderna odlingsmetoder. Utbildningen ger dig en helhetsbild av hela spektrat av specialkompetenser som erfordras inom landbaserad fisk- och skaldjursodling, med stöd av yrkesverksamma småskaliga fiskare, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Göteborgs universitet och Ostkustfiskarna mm. Utbildningstiden är ett år och du kan skicka in din ansökan ända fram till kursstart.

För vidare information, se http://www.lysekil.se/invanare/barnomsorgochutbildning/vuxenutbildning/odlarkorkort.4.54f93a5413ea81ba28f54be.html

yrkesutbildning

 

Högst upp