Artspecifik forskning

odlingsarterFramtidens vattenbruk i Sverige kommer sannolikt utgöras av en ökad produktion av redan etablerade arter som regnbåge och röding i sötvatten eller musslor och ostron i havet på västkusten. Till fördelarna med de redan etablerade arterna hör känd biologi, odlingsteknik, foder, vaccin, och avelsprogram. Men i och med den utökade produktionen kommer  nya biologiska och odlingstekniska problem uppstå som måste lösas med hjälp av forskning  i en pågående och kontinuerlig process.  Att bara förlita sig på redan etablerade arter kan innebära en risk när marknaderna svänger och miljöutrymmena minskar. Därför kan det vara klokt att öka utbudet av potentiella odlingsarter i framtiden. Det pågår idag ett antal projekt vid sveriges universitet där man ser på nya potentiella odlingsarter såsom abborre, piggvar, tilapia, havskräfta etc.

Forskarkontakt:

Eva Brännäs, Vilt, Fisk och Miljö, SLU

Susanne Lindegarth, Institutionen för biologi och miljövetenskap, GU

Markus Langeland, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

Forskningsprojekt:

Hållbar rödingodling inom Norra Periferin

Musselodling mot övergödning

Nord-Ostron

NEPHROPS

Nutrition hos Eurasisk abborre

Mer i denna kategori: « Kompensationsodling EU-projekt »
Högst upp