sjukdomarFisksjukdomar

Fisk och skaldjur drabbas liksom alla andra organismer av sjukdomar av olika slag. Eftersom många sjukdomar sprids efter fysisk kontakt är odlingar med täta populationer av fisk eller skaldjur relativt känsliga för spridning av infektioner. Den kontrollerade miljön i odlingarna kan naturligtvis också vara en fördel när det gäller att bekämpa sjukdomar.

De olika smittvägarna mellan sjukdomsalstrande organismer (patogener) och akvatiska djur kan gå via födan, stick eller bett, hudkontakt eller indirekt via vattnet, som kan fungera som transportmedium.  Även människor kan smittas av vissa fiskburna patogener, men eftersom människan generellt har en annan fysiologi med bland annat mycket högre kroppstemperatur än akvatiska arter är många sjukdomar inte överförbara till människan.

Generellt har fiskodlingar i det svenska vattenbruket god hälsa, mycket tack vare restriktioner när det gäller kringflyttande av olika akvatiska arter för odling och utsättning. Även det lite kallare klimatet missgynnar patogener som kräver lite högre medeltemperatur. Vidare så bidrar hög kompetens och väl utvecklad teknik inom vattenbruket till färre sjukdomar och sjukdomsutbrott.

Sveriges lantbruksuniversitet bedrivs omfattande forskning med inriktning mot förekomst, spridning och dynamik av olika vattenburna patogener. Statens Veterinärmedicinska Anstalt är expertmyndighet när det gäller smittspridning och sjukdomsutbrott.

Forskarkontakt:
Elisabet Ekman, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
Leif Norrgren, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU